Video de presentació del club

05/09/2017

3' d'imatges del CIPS i de les seves immersions