Video de presentació del club

01/02/2020

3' d'imatges del CIPS i de les seves immersions